הגירה בישראל – חלק ב' – פשיעה, מספרים וקצת היסטוריה.

הקדמה: הפוסט הזה הוא פרק שני מבין שלושה פרקים שעוסקים בסוגיית הפליטים וההגירה מאפריקה. הפוסט הזה ישלים בתקווה את הנושאים שאישתון לא נגע בהם בפוסטים שלו בנושא. הפוסט מבוסס בין השאר על נייר עמדה בנושא עובדים זרים בכללי, שכתב בועז ארד (מטעם מכון ירושלים לחקר שווקים) ומסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא שכתב ד"ר גלעד נתן. אני ממליץ לכם לקרוא גם את הפרק הראשון, ואת הפרק הבא.

פשיעה

האם המהגרים פושעים יותר מאשר השוהים המקומיים? האם זאת סיבה מספקת לסלק אותם?

אישתון כבר כתב על נושא הפשיעה, והראה כי הרבה מהנסיונות לכמת את הפשיעה בקרב מהגרים המראים על פשיעה מופרזת בקרב

ההשוואות שאני יכול לערוך הן חלקיות בלבד.

ראשית כל יש להבין כי כל אוכלוסיה שמגיעה לכאן במספרים גדולים ללא ידיעת השפה וללא הון מספיק כדי להתאקלם מתקשה להסתדר. באופן לא מפתיע, נוצרות דעות שליליות בקרב רוב הישראליים המקומיים בנוגע לאוכלוסיה הזאת. התופעה לא נולדה עם הגיעם של פליטי סודן ואריתריאה.

לפני קצת יותר משנה יצאה כתבה לפיה 40% ממקרי הפשע בתל אביב נעשים על ידי מהגרים.

נעשים נסיונות רבים להוכיח שהמהגרים אכן אחראיים למקרי פשע רבים יותר מהאוכלוסיה המקומית. אישתון הפריך בפוסט שלו את חלקם הגדול.

אך גם אם נניח כי אכן אחוזי הפשיעה לא רחוקים מהפרסומים, האם זה באמת כה חריג? האם גלי הגירה קודמים לא הביאו עמם פשיעה?

אצטט לכם מאתר האגודה למען יהודי אתיופיה:

"תיקים פליליים גדולים בערים בהם ישנו ריכוז גבוה של יוצאי אתיופיה ב-2006

בערים בהם ישנם ריכוזים גבוהים של יוצאי אתיופיה, אחוז התיקים הפליליים שנפתחו לבני הנוער העולה מקרב הקהילה האתיופית הוא גבוה מאוד, ביחס לשיעורם באוכלוסייה.

להלן דוגמה של שלושה ערים:

רחובות – סך כול התיקים שנפתחו עמד על 225, מתוכם מספר התיקים שנפתחו לנערים העולים מקרב הקהילה האתיופית הוא 118 תיקים כלומר יותר ממחצית התיקים הפליליים שנפתחו ברחובות לבני הנוער הם לנערים עולים יוצאי אתיופיה.

גדרה– בגדרה נפתחו בשנת 2006 עשרים ושלושה תיקים פליליים ומתוכם 20 תיקים נפתחו לבני נוער עולה מקרב הקהילה האתיופית והם מהווים כמעט 100%.

נתניה– סך כל התיקים הפליליים שנפתחו בנתניה בשנת 2006 עמד על 159, מתוכם שליש נפתחו לבני נוער עולה מקרב הקהילה האתיופית והוא עומד על 50 תיקים פליליים."

גם במספר התיקים שנפתחו לבני נוער אתיופים ביחס לשיעורם באוכלוסיה ניתן לראות גדילה לקראת 2006:

טבלה

גם במקרה הזה כמובן שזכו האתיופים ליחס עוין מהישראלים הותיקים.

סקרים שנערכו הן ב2004 והן ב2012 מצאו שרבים מהישראלים לא רצו לגור לייד אתיופים, או לשלוח את ילדיהם לבית ספר בו לומדים גם ילדים אתיופים.

קל להבחין בדפוס קבוע – כל אוכלוסיה זרה שמגיעה לישראל רשומה כמשתתפת בפשיעה יותר, בייחוד כאשר הרקע התרבותי שונה. (אני מזמין את בעלי הזיכרון המופתח להיזכר בסטיגמת "הרוסי השיכור והמסוכן" שהייתה רווחת בשנות ה90). קל גם לראות שהדיירים החדשים זוכים ליחס עוין מהמקומיים.

למען הסר ספק – אין בכתוב כאן כל כוונה לפגוע ביוצאי אתיופיה – יש כאן אמירה פשוטה: כל גל של מהגרים נתקל בקשיים להסתגל למציאות החדשה. המהגרים האחרונים מאפריקה לא יוצאי דופן בתחום זה.

נוסף על כך יש להבהיר כמה בעיית הפשיעה בקרב המסתננים חדשה – נכון ל2010 לא נראו נתונים חריגים בפשיעה של המסתננים כלפי הישראלים אפילו ביחס לכלל האוכלוסיה, וזאת על פי מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא.

יש לשים לב – יהודי אתיופיה נהנו במידה זו או אחרת מתמיכת משרד הקליטה וללא ספק החזיקו בזכות לעבוד. למהגרים האפריקאים ניתנים תנאים גרועים בהרבה. לאחרונה עיריית תל אביב החלה באופן מגמתי להפסיק להנפיק להם רשיונות עסק. אם לא די בכך, שר הכלכלה החליט שיש לאכוף את חוק שכר המינימום במיוחד על המהגרים במוצהר במטרה לעודד אותם לעזוב ולהרתיע מעסיקים מהעסקתם. קל לשער שאדם שלא יכול לעבוד, לפתוח עסק ולהתפרנס ידרדר לפשיעה.

לסיכום חלק זה – לא נראה כי יש ל"מסתננים" נטייה מוגברת לפשיעה – יותר סביר להניח שככל המהגרים הם נתקלים בקשיי הסתגלות, רק שמאחר והמדינה עזרה לשאר המהגרים להסתגל, ואת המהגרים הטריים היא מכשילה, הם נתקלים בקשיי הסתגלות מיוחדים.

היסטוריה

יהודים לא רוצים, לא רצו ולא ירצו לעבוד בעבודות מפרכות. אערוך סקירה קצרה של מספר נקודות בהיסטוריה ואראה כי כבר שנים רבות שהיהודים נוטים לעבודות נוחות הדורשות קריאה וכתיבה ולא לעבודות פיסיות:

–          במהלך ימי הביניים ועד המאה ה19 הכנסייה אסרה על נוצרים להלוות בריבית. ההלכה אוסרת על יהודי להלוות בריבית לחברו היהודי – אך לא נאמר חד משמעית שאסור להלוות בריבית לגויים. כך בין השאר זכו היהודים לדימויים כטפילים מרושעים החיים על חשבונם של אחרים.

–          בארה"ב כבר במאה ה18 היו היהודים בדרך כלל חלק מהמעמד הבינוני. במאה 1880, 80% מהיהודים בארה"ב עסקו במקצועות צווארון לבן. 44% מהמשפחות היהודיות החזיקו משרת אחד או יותר. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה 80% מהמגרים לארה"ב היו במעמד פועלים. דור אחד לאחר מכן 60% מאנשי הקהילה היהודית עסקו במקצועות צווארון לבן.

–          ברוסיה בסוף המאה ה19 בערך מחצית היהודים עסקו בשירות הציבור, מקצועות חופשיים ומסחר. לאחר קום ברית המועצות (1939) נתון זה נשאר כפי שהיה, רק שכמות הפקידים עלתה וכמות הסוחרים קטנה דרמטית.

–          לפני קום המדינה היה קונפליקט בארץ ישראל בנושא העסקת עובדים ערבים. בני העלייה הראשונה הסוציאליסטים (אשר כונו הבועזים) לא רצו שיהודים יעסיקו ערבים. אך בני העלייה השנייה מצאו שהעסקת הערבים יעילה יותר וחיונית למשק החקלאי. הם גם גרסו כי הפועלים היהודים מוכשרים בעבודות הקשורות בשפה, אך יכולתם המעשית ירודה – וכי אי העסקת הערבים מפאת מוצאם מפריע לשכנות הטובה איתם.

–          כפי שניתן ללמוד מנייר העמדה של בעז ארד בנושא – עם חתימת הסכמי אוסלו (1993) חלה ירידה משמעותית בכמות העובדים הפלסטינאים ועלייה בעובדים הזרים. למעשה בעז ארד מראה כי העובדים הזרים לא מחליפים את הישראלים – אלא את הפלסטינאים. באותו נייר עמדה גם הראה כי כדי להניע עובדים ישראלים לעבודות מפרכות יש צורך בסבסוד ממשלתי יקר ומיותר.

המהגרים האפריקאים לא מגיעים עם הכשרה גבוהה, ועובדים במקצועות שלא דורשים הכשרה גבוהה. נייר העמדה שהזכרתי קודם המראה כי עובדים זרים לא מחליפים עובדים ישראלים רלוונטי גם כאן – שכן המהגרים מתרכזים בעבודות שלא דורשות הכשרה – אותן עבודות בערך שהעובדים הזרים לוקחים.

 ניתן לסכם בכך שהמהגרים החדשים לא דוחקים החוצה את העובד הישראלי הממוצע – אלא את המהגרים הקודמים. ובכל מקרה ביקוש לעבודה זרה היה בארץ כבר מקום המדינה והוא כאן כדי להישאר.

מספרים

אך בכל זאת, יש כאן מהגרים האפריקאים הלא הם "שוהים לא חוקיים", אסור להשאיר "שוהים לא חוקיים" בארץ. האמנם?

להלן טבלה שנכתבה במסמך של רשות האוכלוסין וההגירה:

טבלה 1

כלומר, חלקם היחסי של ה"מסתננים שנכנסו לישראל" הוא שליש מהשוהים הבלתי חוקיים. מה עם שני השלישים האחרים? רובם תיירים ללא אשרה בתוקף. כמעט כ50% מהתיירים ללא אשרה בתוקף, כלומר 47.5 אלף איש – יוצאי ברה"מ. כאן המקום להתייחס לנתונים שמביא אישתון:

"כשקרסה ברה"מ, היו בה באותו הזמן כ-300 מיליון איש, שישראל לא יכלה לקלוט אותם; ממש כשם שלאריתריאה וסודאן, ביחד, יש אוכלוסיה של כ-40 מיליון איש, שישראל לא יכולה לקלוט אותם.

למרות שכך, מיליון פליטים רוסים נכנסו לארץ. כשהם הגיעו לפה, בישראל חיו פחות מחמישה מיליון בני אדם. העלייה הרוסית היוותה 20% מהאוכלוסיה הישראלית. למרות זאת ולמרות שחלק ניכר מהם לא היה בדיוק יהודי וכמעט אף אחד מהם לא היה דתי או מסורתי, המדינה שרדה. לא רק שרדה, אלא לאחר תקופת השתלבות, היא קיבלה זינוק של צמיחה כלכלית והמשיכה להתקיים עד הימים האלה."

משום מה הקריאות להוציא את השוהים הלא-חוקיים נזרקות באופן סלקטיבי כלפי המהגרים החדשים מאפריקה, ולא כלפי השוהים הותיקים יותר מבר"המ. הייתי משער (זו השערה בלבד) כי הסיבה העיקרית לכך היא שהעולים מברה"מ עברו תקופת התאקלמות (אמנם די קשה, שנמשכת בחלקה עד עכשיו).

אם מודאגים מכמות הזרים שנוכחים כאן בניגוד לחוק – לא ה"מסתננים" החדשים הם אלו שצריכים לעורר את דאגת התושבים, אלא ה"מסתננים" הותיקים.

***

לסיכום:

– לא ניתן לקבוע בודאות כי המהגרים החדשים פושעים יותר מהאוכלוסיה המקומית.

– גם אם כן – לא ניתן לומר שהפשיעה שלהם חורגת ממה שישראל מתמודדת איתו בכל גל הגירה. ואפילו אם הפשיעה חורגת ממה שאנו רגילים להתמודד איתו בכל מקרה הגירה – זו יכולה להיות תוצאה של הבדלים במדיניות הממשלתית.

– רוב השוהים הלא-חוקיים בישראל כרגע אינם המהגרים האפריקאים החדשים, אלא שוהים לא חוקיים אחרים.

אין יסוד סביר להניח שהמהגרים "גונבים עבודה" מישראלים.

מודעות פרסומת
פוסט זה פורסם בקטגוריה Uncategorized. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

7 תגובות על הגירה בישראל – חלק ב' – פשיעה, מספרים וקצת היסטוריה.

 1. שרון הגיב:

  אתה מדבר עם הרבה רוח..
  א. כשהם נכנסים באופן לא חוקי (שדה תעופה\נמל ימי כלשהו ) הם נחשבים על פי החוק כ "גנבי גבול" וזה כידוע נאסר על פי החוק לכן הם שווים ל- 100%של פושעים דבר שני לך לבד ותעשה סיבוב באיזור התחנה המרכזית הישנה ונראה עד כמה אין שם פשע אגב ישנם פשעים שכלל לא מדווחים במשטרת ישראל!

  • שרון הגיב:

   ב.בינם לבין עצמם ישנם פשעים.. לא רק בינם לבין ישראלים.. יש בינהם "עולם תחתון" גובים וכו..
   ג. קח לדוגמא טובה את הערבים כמעט ולא מדברים עמם אם כבר אז שולפים סכינים.. ומכות בדרגות חמורות..

 2. perkepon הגיב:

  שרון:
  א. יש סוגייה משפטית סבוכה העוסקת בשאלה האם "גניבת גבול" היא חוקית או לא. כרגע, אגב – בג"ץ פסל את החוק המאפשר לכלוא אנשים על גניבת גבול ל3 שנים ללא משפט. אני לא משפטן – ולא נכנס לסוגייה הזאת.

  ב. נכון, יש ביניהם פשעים בינם לבין עצמם – אבל השאלה שאני עוסק בה היא האם זה טיעון נגד השארתם כאן.

  ג. מה…?

  החלק הכי פחות רוחני נמצא בפוסט הבא – בו אני גם נותן פיתרון פרקטי לבעיה.

 3. נמרוד הגיב:

  הדיון על זה שהם פושעים כי הם הסתננו מעבר לגבול לא רלוונטי אפילו..
  נכון לעכשיו הם כאן – ומאז שהוקמה גדר הם לא נכנסים יותר (אלא אם צה"ל בוחר להכניס אותם).
  הדיון הרלוונטי הוא מה אפשר לעשות בהינתן שהם כאן –
  התשובה היא שאפשר לאפשר להם לעבוד במקום פועלים זרים אחרים וע"י כך לעשות מספר דברים:
  א' – זה יפנה אותם משכונות דרום תל אביב. כרגע הם שוטפים את רחובות דרום תל אביב כי אין להם איפה להיות (מגרשים אותם מהרבה מקומות אחרים ואין להם דרך לגיטימית לחיות לעבוד או לאכול..). אנחנו מדברים על פחות מאחוז אחד מכל אוכלוסיית הארץ. אם היו נותנים להם לעבוד במקום עובדים זרים נוכחותם לא הייתה מורגשת בכלל – הבעיה היא שהם מרוכזים בנקודה אחת ספציפית בארץ.
  ב' – זה יאפשר להם תנאי מחייה סבירים ואנושיים. הם בני אדם – ובני אדם מסכנים. באמת שאין סיבה סתם להתעלל בהם.
  ג' – זה ישפר את תדמית ישראל בעולם בכל הנוגע לטיפול בפליטים. גם ככה לא חסרה ביקורת עולמית על הנושא ולישראל יש מספיק תדמית רעה להתמודד איתה, זה בזבוז של הזדמנות מצויינת לשפר את התדמית של ישראל ההומנית – בעיקר מכיוון שזה לא עולה שום דבר למדינה.
  ד' – נכון לעכשיו המדינה מבזבזת משאבים וזמן בלכלוא הרבה מהאנשים האלה. בשביל מה? למה זה טוב? זה עולה המון כסף. אני לא רוצה לשלם על הכליאה שלהם כשאפשר לתת להם לעבוד בשקט.

 4. א. חלק ממהגרי העבודה הם דווקא די מקצעויים. לעבוד בחקלאות, בסיעוד ובבניה דווקא כן דורש התמחות מסויימת ולפעמים של שנים (בתחום הבנייה).
  ב. אתה שוכח את האינטרס הכלכלי מאחורי העובדים הזרים. קבלני כוח האדם שמגלגלים מיליארדי שקלים על הנפקת "ויזות" בדרכים שונות ומשונות. מה יהיה על פרנסתם? מה יהיה על הפוליטיקאים שלהם הם מסייעים?

 5. perkepon הגיב:

  יש אנשים שמשיגים את המשכורת שלהם באמצעות הפרעה ליצירת ערך.

  אנשים כאלה בדרך כלל ייפגעו מהמדיניות המוצעת בבלוג הזה.

  כן, הם מקצועיים – בתחומים שישראלים לא רוצים לעבוד בהם. אני ממליץ בחום לקרוא את נייר העמדה של בעז ארד עדר – נייר עמדה מעולה.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s